Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły


Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje też opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.


Oprócz tego jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a więc zwalnia, zatrudnia, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe. Lista zadań dyrektora szkoły jest obszerna.


Nasi dyrektorzy

wymiana młodzieży

Projekty wymiany międzynarodowej

Co już za nami

Otwarcie Polski na Europę i świat po 1989 roku stworzyło przed polskimi szkołami zupełnie nowe możliwości. Pierwszy projekt wymiany IV LO w ramach programu Socrates Comenius miał miejsce w latach 2004-2005, kiedy nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Altamurze. Nosił on tytuł „Rodzina w Europie. Wczoraj, dziś i jutro.”. Projekt był jednoroczny, a na dwa tygodnie do Włoch wyjechało wtedy 30 uczniów. Tyle samo trwała też rewizyta Włochów w Grudziądzu.

Już rok później rozpoczął się kolejny projekt Socrates Comenius – Style życia młodzieży w Niemczech, Polsce i na Węgrzech, który realizowany był do 2006 roku.

Lata 2009-2011 to realizacja bardzo intensywnego projektu Comenius z czterema szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji, Bułgarii i Niemiec. Jego tytuł brzmiał „Młodzi mobilni Europejczycy. Europa w ruchu.”

Po roku przygotowań startujemy z kolejnym projektem, ale z nowymi szkołami partnerskimi z Anglii i Czech oraz zaprzyjaźnioną od lat szkołą z niemieckiego Calw. Projekt „Różnice w zjednoczonej Europie” przeprowadzony został w latach 2012-2014.

W roku 2012 grupa 13 uczniów IV LO wzięła udział w projekcie pt. „Małe historie tworzą wielką historię”. Warsztaty odbyły się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu.

Szkołą partnerską z Niemiec była tu Realschule z miejscowości Hildesheim.

W roku 2013 zrealizowaliśmy kolejny projekt wraz z Realschule z Hildesheim i gościliśmy we wrocławskim Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Tematem spotkania była „Dyskryminacja” i jej oblicza we współczesnym społeczeństwie polskim i niemieckim.

Również w 2013 roku IV LO gościło przedstawicieli Goethe Institut, którzy przeprowadzili dla naszych uczniów warsztaty języka niemieckiego w ramach akcji promującej naukę tego języka - Deutsch Wagen Tour.

W roku 2014 IV LO podjęło współpracę z Gimnazjum Miejskim z Gütersloh. W roku następnym doszło do pierwszej wymiany szkolnej. Na przełomie maja i czerwca 2015 roku kilkoro uczniów wraz z nauczycielami języka niemieckiego wyjechało do Vlotho i Gütersloh. We Vlotho uczestniczyliśmy w warsztatach dotyczących miejsca Polski i Niemiec w Europie.

W latach 2016 i 2018 odbyły się kolejne edycje wymiany IV LO z Gimnazjum Miejskim w Gütersloh wspieranej finansowo przez fundację Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Równocześnie z projektami wymiany polsko – niemieckiej, w latach 2017 – 2019 nasze liceum przystąpiło do realizacji kolejnego projektu finansowanego przy wsparciu funduszy europejskich, tym razem w ramach programu Erasmus. Nosił on tytuł „Zjednoczeni w różnorodności” i przeprowadziliśmy go wraz z partnerskimi szkołami z Czech i Włoch.

W kolejnych latach planujemy kontynuowanie wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus oraz współpracy ze szkołą Gütersloh, a także wymianę polsko-niemiecką młodzieży w ramach współpracy naszego liceum z Urzędem Miasta w Fuldzie w formie spotkań on-line oraz wizyt turystyczno-edukacyjnych w okresie wakacji letnich.

Nauczyciele

Przedmioty i nauczyciele w roku szkolnym 2022/2023

loading...
Lista przedmiotów prowadzonych w szkole
 1. Religia
 2. Język polski
 3. Język angielski
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Język niemiecki
 7. Matematyka
 8. Biologia
 9. Geografia
 10. Fizyka
 11. Chemia
 12. Historia
 13. WOS
 14. Historia i teraźniejszość
 15. Podstawy Przedsiębiorczości
 16. Edukacja dla bezpieczeństwa
 17. Informatyka
 18. Wychowanie fizyczne
 19. Bibliotekarz
 20. Psycholog
 21. Pedagog
 22. Filozofia
 23. Plastyka
 24. Muzyka
Religia
 • ks. Bartłomiej Przychodzki
Język polski
 • mgr Jolanta Wojciechowska
 • mgr Magda Przybysz
 • mgr Krystyna Zedlewska
Język angielski
 • mgr Michał Palikowski
 • mgr Grażyna Otolska-Mróz
 • mgr Monika Grzela
 • mgr Rafał Nadzieja
 • mgr Monika Kruszczyńska
 • mgr Mariusz Gliniecki
Język hiszpański
 
 • mgr Anna Oczoś-Krawiecka
Język rosyjski
 • mgr Małgorzata Kwiatkowska
Język niemiecki
 • mgr Agnieszka Kalbarczyk
 • mgr Lucyna Knochowska Supernak
Matematyka
 • mgr Małgorzata Piłat
 • mgr Bożena Góralska
 • mgr Jolanta Schoenwald
Biologia
 • mgr Renata Pik
 • mgr Karolina Szymaniuk
Geografia
 • mgr Małgorzata Gerke
 • mgr Bożena Formaniewicz-Kisiela
 • mgr Regina Dubilis-Krużyńska
Fizyka
 • mgr Paweł Jarzyński
 • mgr Łukasz Plieth
Chemia
 • dr Beata Sikorska
 • mgr Paweł Jarzyński
Historia
 • mgr Anna Kwiatkowska-Dreyer
 • mgr Maciej Kikulski
WOS
 • mgr Anna Kwiatkowska-Dreyer
Historia i teraźniejszość
 • mgr Maciej Kikulski
 • mgr Anna Kwiatkowska Dreyer
Podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Krzysztof Furso
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Renata Pik
Informatyka
 • mgr inż. Wojciech Boruciński
 • mgr Sławomir Rządkowski
Wychowanie fizyczne
 • mgr Janusz Sołtys
 • mgr Sebastian Śnieć
 • mgr Marcin Gralak
 • mgr Sławomir Piłat
 • mgr Paulina Pełka
Bibliotekarz
 • mgr Janusz Hinz
Psycholog
 • mgr Beata Bratko-Gruszka
Pedagog
 • mgr Anna Składanek
 • mgr Anna Wiśniewska - pedagog specjalny
 • mgr Agata Matuszak
Filozofia
 • mgr Jolanta Wojciechowska
Plastyka
 • mgr Magda Przybysz
Muzyka
 • dr Mateusz Iwanowski
Historia i teraźniejszość
 • mgr Maciej Kikulski
 • mgr Anna Kwiatkowska-Dreyer
Doradztwo zawodowe
 • mgr Lucyna Knochowska - Supernak
Rewalidacja
 • mgr Irmina Ciekot
 • mgr Anna Sereda
Erasmus+ regulamin

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Wyjazdy uczniów i absolwentów szkół służą podniesieniu jakości i zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w tym programie