Dokumenty szkolne

Pracę szkoły jako instytucji regulują akty prawne w postaci ustaw i rozporządzeń. Dotyczą one zarówno funkcjonowania szkoły, jak i pracy nauczycieli.

Przepisy wewnątrzszkolne są tworzone przez personel szkoły i dostosowywane do jej potrzeb i wymagań. Podstawowym dokumentem jest STATUT SZKOŁY.

Poniżej zestaw ważnych dokumentów szkoły do pobrania w formacie PDF.


Statut szkoły
Nowelizacja Statutu z dnia 31 sierpnia 2022
Program wychowawczo-profilaktyczny