szkoła

Terminy i tematy spotkań z rodzicami23 września 2021 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: dyrektor

 • Spotkanie informacyjne z wychowawcami.
 • Wybory uzupełniające do Rady Rodziców.

Klasy III po Gimnazjum

prowadzący: wychowawcy

 • Zapoznanie Rodziców uczniów klas III z procedurami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2022 roku.

Klasy I

prowadzący: pedagog, psycholog

 • Zapoznanie z WO i zasadami funkcjonowania liceum.
 • Problemy adaptacyjne uczniów.
 • Jak pomóc dziecku przetrwać trudny okres?

21 grudnia 2021 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: wychowawcy

 • Analiza efektów nauczania i zachowania.
 • Informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr.

Klasy III po Gimnazjum

prowadzący: dyrektor, z-ca dyrektora

 • Omówienie wyników próbnej matury.

Klasy I

prowadzący: zaproszony specjalista

 • Prelekcja na temat uzależnień.

3 lutego 2022 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: nauczyciele

 • Informacja o wynikach nauczania i zachowania w I semestrze.
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami

24 marca 2022 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: wychowawcy

 • Bieżąca analiza efektów nauczania i zachowania.

Klasy III po Gimnazjum

prowadzący: dyrektor, wychowawcy, psycholog

 • Propozycje ocen rocznych.
 • Harmonogram przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
 • Metody zwalczania stresu.

18 maja 2023 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: wychowawcy

 • Analiza wyników nauczania i zachowania.
 • Informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi