szkoła

Terminy i tematy spotkań z rodzicami23 września 2021 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: dyrektor

 • Spotkanie informacyjne z wychowawcami.
 • Wybory uzupełniające do Rady Rodziców.
 • Zapoznanie Rodziców uczniów klas IV z procedurami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2024 roku.

Klasy I

prowadzący: wychowawcy, pedagog, psycholog

 • Zapoznanie z WO, Statutem IV LO i zasadami funkcjonowania liceum.
 • Problemy adaptacyjne uczniów.
 • Jak pomóc dziecku przetrwać trudny okres?

Klasy II, III i IV

prowadzący: wychowawcy

 • Zapoznanie z WO, Statutem IV LO
 • Spotkanie informacyjno - organizacyjne

14 grudnia 2023 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: wychowawcy

 • Analiza efektów nauczania i zachowania.
 • Informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr.

Klasy I

prowadzący: zaproszony specjalista

 • Prelekcja na temat uzależnień.

Klasy IV

prowadzący: dyrektor, zastępca 

 • Omówienie  wyników próbnej matury. 

18 stycznia 2024 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: nauczyciele

 • Informacja o wynikach nauczania i zachowania w I semestrze.
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami

21 marca 2024 - godzina 1630

klasy IV

prowadzący: wychowawcy, dyrektor, psycholog

 • Informacja o wynikach nauczania i zachowania
 • Informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku
 • Harmonogram przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
 • Metody zwalczania stresu.

Klasy I - III

prowadzący: wychowawcy

 • Bieżąca analiza efektów nauczania i zachowania.

23 maja 2024 - godzina 1630

Wszystkie klasy I, II, III

prowadzący: wychowawcy

 • Analiza wyników nauczania i zachowania.
 • Informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi