pedagog

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny
mgr Anna Składanek
Pedagog szkolny

Rok szkolny 2021/2022

Godziny pracy pedagoga - sala 108

 poniedziałek: 930 – 1330

 wtorek: 930 – 1330

 środa: 930 – 1330

 czwartek: 930 – 1330

 piątek: 900 – 1300

Czym zajmuje się pedagog?

Praca pedagoga szkolnego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością społeczną. Powołanie takiego stanowiska w szkole czy przedszkolu ma na celu wsparcie zarówno uczniów, jak i nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Pedagog szkolny zajmuje się zatem:

udzielaniem pomocy z zakresu psychologii i pedagogiki według indywidualnych potrzeb uczniów,

prowadzeniem badań i diagnozą indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów,

określaniem predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań uczniów w celu znalezienia przyczyn trudności w funkcjonowaniu i nauce poprzez badanie możliwości psychofizycznych podopiecznych,

diagnozą sytuacji wychowawczych w placówce, aby efektywnie rozwiązywać problemy uczniów, które blokują ich pełny udział w życiu szkoły czy przedszkola,

podejmowaniem efektywnych działań mających na celu profilaktykę uzależnień i innych częstych problemów dotykających dzieci i młodzież,

podejmowaniem i prowadzenie interwencji, a także działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,

pracą z uczniami z zaburzeniami rozwojowymi w celu minimalizacji ich skutków,

zapobieganiem pojawianiu się zaburzeń zachowania u uczniów,

podejmowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

współpracą z nauczycielami i rodzicami w rozwijaniu możliwości, uzdolnień i predyspozycji indywidualnych uczniów,

wsparciem wychowawców i nauczycieli w udzielaniu pomocy pedagogicznej, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczniów, określaniu źródeł niepowodzeń edukacyjnych uczniów, a także analizowaniu barier utrudniających mu funkcjonowanie w placówce.

Porady pedagoga szklonego

loading...
Dla uczniów
Dla rodziców

Poniżej zestaw dokumentów przygotowanych dla uczniów naszej szkoły przez pedagoga. Warto skorzystać. To może rozwiązać część Twoich problemów.

Jak zmotywować się do nauki?

Uczę się i umiem

Gdy bliski pije - ulotka

Jeszcze jedna gra? Co wiecie o hazardzie? - ulotka

Jak rozwiązywać konflikty? - ulotka

Szanowni Państwo! W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach, a niejednokrotnie w najbliższym otoczeniu, o substancjach, które posiadają psychoaktywne właściwości zbliżone do działania narkotyków. Powszechnie nazywane są "dopalaczami". Proszę o przeczytanie ulotki wydanej w ramach Kampanii Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz obejrzenie mojej prezentacji „Dopalacze...mogą Cię wypalić”

Dopalacze - ulotka dla rodziców

Proszę też o zapoznanie się z poradami dotyczącymi zwiększenia motywacji

Jak zmotywować uczniów do nauki?