Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły


Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje też opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.


Oprócz tego jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a więc zwalnia, zatrudnia, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe. Lista zadań dyrektora szkoły jest obszerna.


Nasi dyrektorzy

Dyrektor szkoły
dr Beata Sikorska
Dyrektor szkoły
Opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis
Zastępca dyrektora
mgr Małgorzata Piłat
Zastępca dyrektora
opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis