Erasmus+ o programie

W bieżącym roku szkolnym IV Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu rozpoczyna projekt wymiany w ramach programu Erasmus+. Obejmuje on lata 2017-2019. Biorą w nim udział szkoły partnerskie z Włoch i Czech.

Współpraca między szkołami opiera się na wspólnej realizacji zadań związanych z tematem (nie)zdrowego stylu życia współczesnej młodzieży, z uwzględnieniem nawyków żywieniowych, podejścia do aktywności fizycznej, różnego typu uzależnień i higieny umysłowej. Atrakcyjną częścią uczestnictwa w tym programie może być dla uczniów wyjazd do wymienionych krajów, poznanie ich kultury, zawarcie nowych znajomości, wykorzystanie w praktyce swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zdobycie nowych, cennych doświadczeń.

Harmonogram wizyt wygląda następująco: w połowie listopada 2017 wizyta we Włoszech, marzec 2018 wizyta partnerów w Polsce, jesień 2018 wizyta w Czechach, wiosna 2019 spotkanie koordynatorów projektu w celu podsumowania wyników w Czechach.

Uczniowie IV LO mają możliwość wzięcia udziału w/w projekcie. Propozycja jest skierowana przede wszystkim do uczniów klas I i II, gdyż oni mają szansę na udział w całym dwuletnim cyklu wymiany. Uczniowie klas trzecich będą mogli wziąć udział tylko w roku szkolnym 2017/2018. W chwili obecnej oczekiwane są deklaracje uczniów w liczbie 8-10 na najbliższy wyjazd do Włoch, którzy wraz z rodzicami zdecydują się na przyjęcie gości w swoich domach i opiekę nad uczniami szkół partnerskich, w marcu przyszłego roku. Uczestnictwo w samym projekcie dla uczniów jest bezpłatne, jednak należy liczyć się z poniesieniem kosztów utrzymania naszych gości przez 5 dni (nocleg i wyżywienie) oraz wpłatą wpisowego na pokrycie bieżących kosztów.

Pierwszym z zadań nadesłanych przez szkołę partnerską z Włoch jest ankieta dotyczącą nawyków żywieniowych, które mogą mieć wpływ na długość naszego życia. Ankieta jest anonimowa, obejmuje 20 pytań zamkniętych i ma zostać przeprowadzona na próbie badawczej 100 osób. Jej wyniki mają zostać opracowane przez wyłoniony zespół uczniów w formie prezentacji w programie Powerpoint.

Uczestnictwo w programie wymiany Erasmus+ będzie się wiązało z wyrażeniem zgody na udział przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia oraz podpisaniem zobowiązania przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich wraz z regulaminem wymiany.