Uczniowie klas trzecich naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu, otrzymali odpowiednie certyfikaty.
"Edukacja z wojskiem" to program edukacyjno-obronny przygotowany przez MEN i MON.
Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach. Ich celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.