W piątek 13.10.2023 - obchodziliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodwej.
Przedstawiciele klas pierwszych w imieniu uczniów złożyli ślubowanie.
Były występy artystyczne solistów, zadebiutował na scenie szkolny zespół muzyczny.

dken1


den2